SmartMedia   »    Tin tức & Sự kiện   »    Chi bộ Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện tổng kết Công tác Đảng năm 2023

Chi bộ Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện tổng kết Công tác Đảng năm 2023

02/02/2024 05:02:03

Một mùa xuân mới đang về cũng là lúc báo hiệu một năm cũ sắp qua, một năm mới đang về, Đảng ta  thêm một tuổi mới. Nhân dịp đặc biệt này, chi bộ Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện (Smart Media) cũng nhìn lại Công tác Đảng và Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của chi bộ công ty.

0.jpg (694 KB)

Trong năm 2023, Chi bộ Smart Media đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ công tác Đảng, hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Chi bộ đã hoàn thành tốt việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên. Các đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, chỉ thị của cấp trên và của đơn vị. Cụ thể, Chi bộ Smart Media đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như sau:

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Chi bộ luôn phát huy vai trò, chức năng của mình trong việc lãnh đạo cán bộ, Đảng viên nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phát huy và nâng cao tính chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công tác. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ đối với các đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo các tổ chức; Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Công ty. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hàng năm, Chi bộ tổ chức để Công đoàn và đoàn thanh niên tham gia, góp ý về sự lãnh đạo của Ban chi ủy và vai trò tiên phong, gương mẫu của các đảng viên.

1.jpg (3.58 MB)Lãnh đạo Tập đoàn VNPT thăm và tham dự Sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Smart Media

- Về công tác chính trị, tư tưởng: Chi bộ tiếp tục chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Cấp ủy, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt Chi bộ, gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

+ Chi bộ thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Chi bộ; trở thành công tác thường xuyên, tự giác của Đảng viên.

+ Chi bộ đã phổ biến đầy đủ, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước và Đảng ủy Tập đoàn. Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên, của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tập đoàn về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Chi bộ bố trí, tạo điều kiện để 100% đảng viên của Chi bộ có thể tham gia đầy đủ các buổi Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn do Đảng ủy tập đoàn và Chi bộ tổ chức.

2.jpg (2.35 MB)Chi bộ Smart Media tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng

- Về công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ: Là chi bộ mới được thành lập, số lượng đảng viên chưa nhiều nên công tác xây dựng tổ chức Đảng của Chi bộ luôn được quan tâm và coi trọng. Trong năm 2023, Chi bộ đã hướng dẫn bồi dưỡng cho 5 quần chúng ưu tú sau khi đã được tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, tiếp tục phấn đấu rèn luyện. Trong năm 2023, hai quần chúng ưu tú Nguyễn Hồng Đăng và Đỗ Viết Trung đã được phê duyệt kết nạp và Chi bộ Smart Media đã tổ chức lễ kết nạp trang trọng tại Phòng trưng bày Bảo tàng Bưu điện - tầng 3 - Tòa nhà VNPT, 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Chi bộ được nhận Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn có thành tích tiêu biểu tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch lần thứ ba năm 2023.

3.jpg (4.33 MB)Chi bộ Smart Media tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2023

- Về công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ đã phổ biến đầy đủ, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước và Đảng ủy Tập đoàn. Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên, của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tập đoàn về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hàng năm, Chi bộ tổ chức để Công đoàn và đoàn thanh niên tham gia, góp ý về sự lãnh đạo của Chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của các Đảng viên.

- Về công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Công tác tuyên truyền, vận động Đảng viên, người lao động của đơn vị thể hiện qua việc: Chi bộ chỉ đạo chuyên môn thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

+ Chi bộ lãnh đạo chỉ đạo Công đoàn, thực hiện tổ chức đại hội công đoàn, bầu ra ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2023-2028. Chi bộ chỉ đạo Công đoàn vận động các đoàn viên trong công ty tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn VNPT tổ chức phát động. Chỉ đạo Công đoàn duy trì công tác thăm hỏi kịp thời gia đình các đoàn viên công đoàn có người ốm đau trong tháng. Cùng với các tổ chức đoàn thể trong Công ty quan tâm chăm lo đến CBNV như tổ chức nghỉ mát, kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, Tết Trung thu... Tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ mở rộng cho CBCNV và gia đình, các đơn vị trong Tập đoàn tham gia buổi văn nghệ ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam 20/10.

4.jpg (2.65 MB)Đại hội Công đoàn Smart Media nhiệm kỳ 2023 – 2028

5.jpg (2.46 MB)Vận động viên Smart Media tham gia Hội thao VNPT khu vực Hà Nội lần thứ VI (2023)

6.jpg (7.29 MB)Smart Media tổ chức chương trình biểu diễn chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)

+ Chi bộ đã chỉ đạo Đoàn thanh niên kiện toàn Ban chấp hành Chi đoàn Công ty. Trong tháng 10/2023, Chi đoàn đã kiện toàn các vị trí Bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban chấp hành. Chi bộ tiếp tục chỉ đạo Đoàn thanh niên tích cực tìm hiểu nghiêm cứu triển khai thúc đẩy các chương trình bán sản phẩm của Công ty. Đồng thời khuyến khích các đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa nhiệt huyết mang sức trẻ đóng góp, ghi dấu ấn của Smart Media với tập đoàn: các chương trình về nguồn, vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, hiến máu…

7.jpg (2.17 MB)Chi Đoàn Smart Media tổ chức thăm viếng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội

Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ Smart Media đã được Đảng ủy cấp trên công nhận, đánh giá xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo, lãnh đạo của chi bộ Smart Media, công ty và chi bộ sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong năm mới 2024.