SmartMedia   »    Tin tức & Sự kiện   »    ĐOÀN THANH NIÊN TẬP ĐOÀN BẦU BỔ SUNG 02 PHÓ BÍ THƯ, 02 ỦY VIÊN BTV VÀ 06 ỦY VIÊN BCH KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

ĐOÀN THANH NIÊN TẬP ĐOÀN BẦU BỔ SUNG 02 PHÓ BÍ THƯ, 02 ỦY VIÊN BTV VÀ 06 ỦY VIÊN BCH KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

13/05/2024 09:05:49

1.jpg (936 KB)
 
⏱ Chiều ngày 10/5/2024, tại trụ sở Tập đoàn, được sự cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị Công tác cán bộ bầu kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khóa XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 
? Tham dự Hội nghị về phía Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí: Hoàng Đức Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; về phía Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí: Đỗ Khắc Dũng – Phó Bí thư Đoàn Khối DNTƯ; và các đồng chí là chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn và Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối.
 
⏱ Sau một khoảng thời gian làm việc hết sức nghiêm túc và hiệu quả, thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn. Kết quả Hội nghị đã bầu bổ sung được 06 đồng chí tham gia Ban Chấp hành; 02 đồng chí tham gia Ban Thường vụ và 02 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn khóa XXIII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thông tin cụ thể như sau:
 
✅ 06 Tân Ủy viên Ban Chấp hành:
1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Nhâm, Ủy viên UBKT Đoàn Tập đoàn, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn.
2. Đồng chí: Lưu Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Công ty Công nghệ thông tin VNPT.
3. Đồng chí: Luyện Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông.
4. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Anh, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
5. Đồng chí: Nguyễn Thị Tình, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện.
6. Đồng chí: Đỗ Viết Trung, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần truyền thông, Quảng Cáo Đa Phương Tiện.
 
✅ 02 Tân Ủy viên Ban Thường vụ và Giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn:
1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Nhâm, Ủy viên UBKT Đoàn Tập đoàn, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn.
2. Đồng chí: Nguyễn Văn Chỉnh, Ủy viên BCH Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Phó giám đốc Trung tâm Khách hàng GOV Trung ương.
 
?? ? Xin được chúc mừng các đồng chí đã được bầu kiện toàn và chúc mừng Đoàn Thanh niên Tập đoàn!